Koppeling

Door gebruik van deze koppeling kunt u eenvoudig een slang verlengen. De koppeling kan ook worden gebruikt als overgang tussen twee slangen met verschillende diameters, bijv. van 19 mm (3/4″) naar 13 mm (1/2″).

SKU: BX.WAT.Re.00497_Ko Categorie: